COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Kuphuthunyiswa ukulungiswa kodaba lwamanzi eMlazi
...

Date: 2023-02-10 13:14:54

Kuphuthunyiswa ukulungiswa kodaba lwamanzi eMlazi

 IMeya yeTheku iKhansela uMxolisi Kaunda ihlole umsebenzi wokulungisa oqhubekayo eMlazi ngemuva kokuqhuma kwepayipi kule ndawo, okuphazamise ukuphakelwa kwamanzi esibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial namaphethelo.

UMASIPALA weTheku usuphuthume waqalisa izinhlelo zokubuyisa amanzi eMlazi ngemuva kokuqhuma kwepayipi eliwu-300mm ububanzi eliphazamise ukuhlinzekwa kwamanzi esibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial namaphethelo. Ngomhla ka-8 Febhuwari, iMeya yeTheku iKhansela uMxolisi Kaunda, ebiphelezelwe ngamalungu esiShayamthetho saKwaZulu-Natali namakhansela, ihlole umsebenzi wokulungisa leli payipi oqhubekayo ngemuva kokuhlangana nabaphathi besibhedlela. IMeya uKaunda iphinde yahlola nokuthi yiziphi izinyathelo ezithathwayo zokuhlinzeka amanzi ngesikhathi kusalungiswa. 

Lezi zinyathelo zifaka ukuphakelwa kwamanzi emathangeni amabili alesi sibhedlela ngokusebenzisa amaloli amanzi. Ithange ngalinye liyi-mega litre eyodwa. Ukulungiswa kwepayipi eliqhumile kuzothatha cishe izinsuku eziyishumi. Ingxenye yomsebenzi wokulungisa ifaka ukushintshwa kwendlela elihamba kuyona leli payipi ukuze kuqinisekiswe ukuthi kufinyeleleka kalula kulona uma kunesidingo. Ichaza ngezisombululo zesikhathi eside, iMeya uKaunda ithe iDolobha lisungule isu lezamanzi elibizwa ngeWater Master Plan eliyingxenye yohlelo 

 olukhulu lwesifundazwe. IMenenja yendawo uGabriel Motilal ithe ngenxa yobunzima ababhekene nabo ngesikhathi bezama ukufinyelela endaweni eqhumile kuleli payipi, uMnyango wezobuNjiniyela weDolobha ubeluleke ukuba balibhekele indlela entsha elizohamba ngayo leli payipi. 

Khonamanjalo, abahlali basePhoenix baziswa ngohlelo lokuvalwa kwamanzi ebusuku olwenzelwe ukwengeza umthamo wamanzi emadamini. IMenenja yendawo yasenyakatho uMervin Govender ithe yize idamu uReservoir 3 elisesikhungweni sokuhlanza amanzi iMgeni Durban Water Heights selisebenza, kuthe uma kubhekisiswa indlela amanzi aphakelwa ngayo kwabaluleka ukuba kuvalwe amadamu athile ukuze kwengezwe umthamo wamanzi.