COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
Kuhlomule imiphakathi ngokuvulwa kabusha kuka-R102
...

Date: 2023-09-11 10:59:22

Kuhlomule imiphakathi ngokuvulwa kabusha kuka-R102

Sezizohamba kangconywana izimoto futhi eMlazi nasezindaweni eziseduze nomgwaqo uR102 South Coast Road ngemuva kokuvulwa kwalo mgwaqo ngomhla ka-9 Septhemba. Lo mgwaqo wacekeleka phansi ngezikhukhula zangonyaka odlule. Kuvulwe nebhuloho elisha khona eMlazi.

KUBE nenkulu inhlokomo ngesikhathi izakhamizi zaseMlazi nasezindaweni ezingomakhelwane zijabulela ukuvulwa kabusha komgwaqo uR102 (South Coast Road) ovulwe yiMeya yeTheku uKhansela Mxolisi Kaunda ngomhla ka-9 Septhemba. UMeya uKaunda uphinde wethula ibhuloho elakhiwe kabusha eMlazi ngalolu suku. Lokhu kuza ngemuva kokuphothulwa kokulungiswa komgwaqo uR102 oseduze naseMega City okuzosiza ekunciphiseni isiminyaminya uma uphuma eMlazi nasezindaweni ezingomakhelwane. 

Izakhamizi zihlomule lukhulu kulolu hlelo lukaR30 million njengoba kwakheke amathuba omsebenzi angaphezu kuka-30 kosomabhizinisi bendawo kwaqashwa namalungu omphakathi. Ukulungiswa kwalo mgwaqo kuye kwadingeka ngemuva kokuthi ucekelwe phansi yizikhukhula zango-Ephreli. Lokhu kuholele ekutheni kube nesiminyaminya esingabekezeleleki uma uphuma eMlazi. Lona wumgwaqo omatasatasa kakhulu njengoba usetshenziswa ngabashayeli abangaphezu kuka-2 000 ngehora. 

Njengengxenye yomsebenzi wokulungisa lo mgwaqo, kunwetshwe izindawo zabahamba ngezinyawo ukuqinisekisa ukuphepha kwabahamba ngezinyawo. Uthe okube kuhle kakhulu ngalolu hlelo wukwakheka kwamathuba omsebenzi. Nakuba lo mgwaqo ungowoMnyango wezokuThutha KwaZulu-Natali, uMasipala yiwona obubhekelele umsebenzi wokuwulungisa njengoba kusayinywe isivumelwano phakathi kukaMasipala weTheku nawo uMnyango wezokuThutha. 

Phakathi komsebenzi owenziwe kubalwa ukwakhiwa kwesisekelo somgwaqo, ukufakwa kwamatshe avimbela ukuguguleka komhlabathi, ukufakwa kwezinsimbi ezivimbela izimoto uma ziphaphalaza, ukwakhiwa konqenqema lomgwaqo nezindawo zabahamba ngezinyawo. Mayelana nebhuloho, uMeya uKaunda wedlulisele emphakathini leli bhuloho lasePhilani Valley eduze nasenxanxatheleni yezitolo iMega Philani Mall. Leli bhuloho lilungiswe ngemuva kokucekelwa phansi yizikhukhula zango-Ephreli ngonyaka owedlule. Ibhuloho laseMasomini labahamba ngezinyawo eliwela emfuleni eZimbokodweni yibhuloho eliqiniswe ngokhonkolo eliwu-100 wamamitha ubude.

Inhloso yalolu hlelo wukuqinisekisa ukuphepha kwezakhamizi zakuWadi 86 no-94 nokuzisiza zifi nyelele kalula lapho ziya khona ngokuthi ziwele lo mfula ngokuphepha. Isabelomali sokwakha leli bhuloho besiwuR9.3 million. UMuzi Mhlongo oyisakhamuzi ukujabulele ukuphothulwa kokulungiswa kwaleli bhuloho. USbulele Dlamini, owenza izifundo zeCivil Engineering eMangosuthu University of Technology naye uhlomulile ngokwakhiwa kwaleli bhuloho laseMasomini.