COVID-19 Updates    Mayor's Blog   
  
ITheku selimi ngomumo ukwamukela izivakashi
...

Date: 2022-11-25 12:37:53

ITheku selimi ngomumo ukwamukela izivakashi

UMASIPALA weTheku usumi ngomumo ukwamukela izinkumbi zezivakashi ngalawa maholidi kaKhisimusi. IKomidi Elilawula Izinhlelo Zamaholidi leTheku (FESMAC) limatasatasa nokuqinisekisa ukuthi iDolobha limi ngomumo ukwamukela izivakashi ezilinganiselwa ku-312 000 ezilindelekile.

Iqhaza laleli komidi wukuqinisekisa ukuthi amaholidi kaKhisimusi aba ngaphephile, ukuthi iDolobha lihlanzekile futhi lamukela ngemfudumalo izivakashi, ukuthi kulawulwa kahle ukuhamba kwezimoto emgwaqweni, ukuziphatha komphakathi nokusebenzisana nezinhlaka zomthetho. Njengoba kuqhubeka ukulungiswa kwamapayipi endle nengqalasizinda yamapayipi, iDolobha linethemba lokuthi kuzovulwa namanye amabhishi ukuze wonke umuntu athokozele amaholidi. 

Umsebenzi usuya ngasemaphethelweni esikhungweni sendle sasoHlange okuyisona esichaphazele kakhulu amabhishi asenyakatho yeDolobha. Uyaqhubeka futhi umsebenzi kwisiphehli samanzi saseNyakatho okungesinye sezakhiwo ezichaphazele kakhulu amabhishi amaphakathi neDolobha. Osonkontileka bamatasatasa nokulungisa enye ingqalasizinda yokuthuthwa kwendle ezingxenyeni ezahlukene zeDolobha. Vakashela ku-www.durban.gov.za ukuthola ulwazi ngokuhlanzeka kwamanzi namabhishi. lolu lwazi lutholakala kalula engosini yezivakashi. Sekuqalile
nokuqashwa kwabasebenzi abayitoho abazokwelekelela abaqashwe ngokugcwele.

Kuzokwengezwa abahlengi basolwandle abawu-160, abashanela umgwaqo abawu-135, abemishini emincane abawu-20, ababheke umphakathi emabhishi (Beach Buddies) abawu-67, nababheki bezingane abawu-48 abazobheka izingane ezidukelene nabazali bazo, abazoqapha amaphuli abawu-85 nokheshiya basemaphuli abane.
Kuzoqashwa abanye abasebenzi abasiza ngemisebenzi ejwayelekile abayitoho abawu-20. Kuqashwe namaphoyisa
akwaMetro Police amasha awu-200.